Bielsa Òptics

Atenció visual primària | Optometria General i Infantil | Lents de Contacte


Mesures COVID-19

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13,30h i de 16,30h a 20,00h. Dissabtes de 9,30h a 13,30h

Serveis

Atenció Visual Primaria
Inici
ATENCIÓ VISUAL PRIMÀRIA
La detecció i la prevenció dels problemes visuals, implica una valoració completa del sistema visual. Mitjançant una tecnologia d'avantguarda, acompanyada de la nostra experiència clínica i professional, mantenim un tracte personal i humà amb els nostres clients i pacients.
Teleretinografía
Inici
TELERETINOGRAFIA
OPT RETINA és la primera xarxa d'òptics optometristes compromesos amb la detecció precoç i la prevenció de les malalties de la retina. Aquesta tecnologia, sense dilatar la pupil·la amb fàrmacs, permet analitzar i valorar la retina a distància, per experts retinòlegs. A partir d'una retinografia en alta definició a distància, oftalmòlegs especialitzats poden detectar precoçment possibles patologies que inadvertides, podrien ocasionar pèrdues de visió.

Aquesta prova de cribatge ha demostrat cientificament la seva efectivitat en la detecció precoç de les malalties de la retina central. No pretén ser un diagnòstic mèdic final ni un pronòstic de tractament, amb la finalitat que sigui el seu metge oftalmòleg qui realitzi els actes mèdics necessaris presencialment per diagnosticar i tractar adequadament la patologia retiniana.
Optometría General
Inici
OPTOMETRIA GENERAL
Un complet examen visual no només valora la capacitat de veure nítids els objectes, sinó la comprensió del que veiem i com ho veiem. La visió en 3D, la capacitat d'enfocar a diferents distàncies, la visió del color, entre d'altres, condicionen l'aprenentatge i el rendiment laboral. L'anàlisi d'aquestes funcions, acompanyat d'un tracte personal, on la comunicació amb el pacient resulta imprescindible, ens permetrà proposar la millor solució individualitzada per a cada problema visual.
Optometría Infantil
Inici
OPTOMETRIA INFANTIL
Sovint es valora la visió del nen pel que veu i no per com ho veu. El nen pot veure molt bé els objectes a qualsevol distància i presentar una baixa eficàcia visual. Els problemes en visió pròxima poden estar amagats després d'una bona vista de lluny. La relació entre visió i aprenentatge és patent en els problemes de rendiment escolar. L'ús de lents terapèutiques, programes de teràpia visual, lents de contacte ... millora i optimitza la visió infantil, si cal, amb bons resultats, i millores importants en el rendiment escolar, l'oci i l'esport.

Temps per escoltar,
temps per avaluar, temps per valorar

El temps de dedicació a les persones és fonamental, per resoldre el problema visual cal escoltar, examinar i valorar la decisió més adequada sense presses, utilitzant la ciència, la tecnologia, l'experiència i el sentit comú. La millor solució no sempre és la que sembla més evident, sovint no es tenen en compte aspectes determinants per a una visió còmoda i eficient com la visió binocular (visió conjunta i coordinada dels dos ulls) o la visió de prop en estudiants, per exemple.

Formació i tecnologia
d'Avantguarda

L'òptica oftàlmica i l'optometria es troben en contínua evolució, per això cal estudiar i estar al dia, el que avui és una novetat demà no ho és tant.

La formació és clau però una bona formació sense una tecnologia adequada no ofereix els mateixos resultats. L'ús d'un instrument de mesura de paràmetres, per les lents progressives, en espai real mitjançant la realitat augmentada, per exemple, o l'ús de autorefractors d'última generació combinats amb tècniques tradicionals com la retinoscòpia, entre d'altres, són mostres d'una tecnologia innovadora que aporta un servei d'atenció d'alta qualitat.

Protocols d'examen
curosos

Com a especialistes en atenció visual primària, davant de qualsevol sospita de patologia enviem a l'oftalmòleg o l'especialista adequat, en funció de l'exploració.

La Pressió Intraocular, la valoració del gruix corneal (paquimetria), el pol anterior amb biomicroscopi digital, la regularitat corneal i el fons d'ull mitjançant la teleretinografia, són paràmetres imprescindibles dins del nostre examen visual. També valorem les respostes pupil·lars, la motilitat ocular, l'agudesa visual amb la compensació òptica adequada tant de lluny com, i la visió binocular a totes les distàncies.

L'adaptació i prescripció de lents de contacte, implica un seguiment permanent durant l'ús i una màxima garantia d'adaptació.

La cita prèvia, ens permet dedicar tot el temps necessari per dur a terme la exploraciuón del sistema visual i proposar la millor solució per a cada cas.